herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 96/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

ZARZĄDZENIE Nr 96/2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 27 października 2016 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla wychowanków publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Kobylanka XXIV/163/16 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji (Dz. Urz. Woj. Zach. 2016.3802)zarządza się, co następuje :

 

§ 1. Ustala się wysokość miesięcznej dotacji w roku 2016 dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ:

a. na jednego pełnosprawnego wychowanka, w wysokości równej wydatkom bieżącym ponoszonym w przeliczeniu na jednego wychowanka – na prowadzenie przedszkola publicznego przez gminę najbliższą tj. Gminę-Miasto Stargard, w wysokości:

1) – 692,54 zł od 1 października 2016 r.

b. na jednego niepełnosprawnego wychowanka w wysokości równej kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Kobylanka, która w 2016 roku wynosi:

1) – 1 946,67 zł

§ 2. Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt  Gminy

Mirosław  Przysiwek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 14-11-2016 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Roślak 14-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 14-11-2016 11:59