herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 75 /2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonej do  sprzedaży  położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka.

ZARZĄDZENIE Nr 75 /2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 23 sierpnia 2016r.

 

w sprawie wykazania  nieruchomości   przeznaczonej do  sprzedaży  położonej na terenie Gminy Kobylanka stanowiącej własność Gminy Kobylanka.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446)  oraz art.34 ust.1 pkt 3,  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 1774  z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/48/99
z dnia 22 kwietnia 1999r. i Nr XII/75/99 z dnia  30 września 1999r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie Gminy Kobylanka oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/152/16
z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną  – zarządzam co  następuje:

 

 

§  1. Przeznaczam  do  sprzedaży bezprzetargowej   na  rzecz  najemcy lokal  mieszkalny  wraz  z przynależnymi pomieszczeniami i gruntem niezbędnym do korzystania z zabudowań  zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

        

§2. Wykaz, o którym mowa w §1  podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka www.bip.kobylanka.pl przez okres 21 dni, a  informację  o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 24-08-2016 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Sawka 24-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 24-08-2016 11:49