herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 16 sierpnia 2016 r. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 16 sierpnia 2016 r.

 

W sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

 

Na podstawie art.9 a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w składzie ( Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.Powołuję zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w składzie:

1) Anna Skorofil –  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance

2) Romana Karpińska – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Krzysztof Tomaszewski- przedstawiciel Komendy Powiatowej w Stargardzie

4) Robert Kosobucki- inspektor straży gminnej

5) Elżbieta Dokudowicz- kurator specjalista rodziny

6) Joanna Huber – Pszczółkowska – pedagog szkolny SP Kobylanka

7) Anna Górniak – pedagog szkolny ZSP Reptowo

8) Grażyna Siwiec- pedagog szkolny SP Kunowo, przedstawiciel Kościoła

9) Zbigniew Grelecki –lekarz Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Kobylance

10) Halina Owczarek- pielęgniarka środowiskowa

11) Irena Staniszewska – pracownik socjalny

12) ks. Paweł Ostrowski – Fundacja ,, Szczecińska”

 

§2.Obsługę organizacyjno – techniczną  zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Kobylance.

§4. Traci moc zarządzenie nr 16/2015 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 18 lutego 2015 r.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r.

                                                                                      

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 24-08-2016 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Staniszewska 24-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 24-08-2016 11:43