herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

 

ZARZĄDZENIE NR 61/2016

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 11 lipca 2016 r.

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195), w związku z §12 uchwały Nr XVI/112/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016 - zarządza się, co następuje:

 

 

§1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 47,97 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 47,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 582.945,37 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 55.745,37 zł i wydatki majątkowe o kwotę 527.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 582.897,40 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 55.697,40 zł i wydatki majątkowe o kwotę 527.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§2. Ustala się treść informacji dla jednostek podległych w związku ze zmianą budżetu dokonaną niniejszym zarządzeniem, zgodnie z załącznikami od nr 3 do 5.

 

§3.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 15-07-2016 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Daniel Urbańczyk 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2016 13:27