herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zarządzenie Nr 57/2012 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 57/2012

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668)   – zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, której skład określa załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia

Nr 57/2016

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 30.06 2016 r.

 

 

Skład Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Jaros  zatrudnionej  w Szkole Podstawowej w Kunowie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 

1. Lilianna Janeczek - przewodnicząca Komisji,

2. Ilona Dawidziak - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3. Mariusz Nosal - dyrektor szkoły,

4. Jadwiga Roszak - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej,

5. Irena Zalewska - ekspert z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 01-07-2016 11:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Martyna Roślak 01-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2016 11:53