herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia  18  maja 2016  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2015 z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka"

ZARZĄDZENIE Nr 50/2016
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia  18  maja 2016 


w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2015 z dnia 29 lutego 2016 r. dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Kobylanka pn. „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na obszarze Gminy Kobylanka”

     

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 4 pkt 1 lit a) załącznika nr 1 do zarządzenia nr 66/2014 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie zasad wykonywania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasad realizacji zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kobylanka oraz innych jednostkach organizacyjnych Gminy Kobylanka zarządzam, co następuje:

§ 1.W związku ze zmianą składu osobowego komisji przetargowej i osoby, która zobligowana jest zapewnić niezbędną obsługę pracy Komisji dokonuje się zmianę zapisu § 1 ust.2  oraz § 5 Zarządzenia nr 21/2016 z dnia 29 lutego 2016 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

1. „2. Do przygotowania i przeprowadzenia procedury powołuje się komisję przetargową 
w składzie:

Przewodniczący: Jolanta Kazberuk
Sekretarz komisji: Leszek Stencel
Członek komisji: Michał Sielicki”


2. „§ 5 Niezbędną obsługę pracy Komisji zapewni p. Michał Sielicki”.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Wójt Gminy 
Mirosław Przysiwek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 30-05-2016 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leszek Stencel 30-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-05-2016 14:17