herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 42/2016 WÓJTA GMINY KOBYLANKA z dnia 4 maja 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych

ZARZĄDZENIE Nr  42/2016

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

z dnia 4 maja 2016r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowań  i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych

 

 

 

Na podstawie art.110 ust.7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2015r. poz. 163 z późn. zm.) i art. 20 ust 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (t. j Dz. U z 2015r. poz.114 ze zmianami) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobą uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2016r. poz169 z późn. zm.) art.179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575) art.10 ust.2 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państw w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz.195) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Na wniosek p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance upoważniam Panią Romanę Karpińską do prowadzenia postępowań  w sprawach świadczeń
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny
i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych oraz wydawania decyzji w tym zakresie.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy

Mirosław  Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 11-05-2016 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 11-05-2016 09:21