herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA Nr XII/65/07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy


UCHWAŁA Nr XII/65/07

Rady Gminy w Kobylance

z dnia 27 września 2007 r.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974/ i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. z 2004r.Dz. U. Nr 261 poz. 2603 zm.Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1601, z 2007r. Nr 220 poz.1600, Nr 69 poz.468/ - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych na

terenie gminy Kobylanka

Lp

Obręb

Nr Kw

Nr działki

Powierzchnia

w ha

Nabywca

Nr działki przyległej

1.

Kobylanka

93602

303

0,0503

Ewa Jędrych

301

2.

Kobylanka

56684

472/6

0,1335

Pilat &Ross Spółki z o.o..

471/1

472/1

3.

Kobylanka

98385

907/19

0,0279

Pilat &Ross Spółki z o.o..

471/1

472/1

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 06-10-2007 17:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Baszak 27-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2007 17:00