Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROJEKT nr  5/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

PROJEKT nr  5/16

UCHWAŁA  NR ..........

RADY GMINY KOBYLANKA

 

z dnia ...................... 2016 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 1515) – uchwala się co następuje:                                                                                                                                                                                      

 

§1.  Wyraża się zgodę na zakup na własność Gminy Kobylanka niżej wymienionych nieruchomości położonych  w obrębie Zieleniewo:

1) działka nr 137o powierzchni406 m2nr kw. SZ1T/00110175/4

2) działka nr 139o powierzchni769 m2nr kw. SZ1T/00110175/4

       3) działka nr 145o powierzchni521 m2nr kw. SZ1T/00110175/4

       4) działka nr 147o powierzchni 1430 m2nr kw. SZ1T/00124312/8

       5) działka nr 148/7o powierzchni656 m2nr kw. SZ1T/00002086/3

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nabycie  każdej nieruchomości na własność Gminy Kobylanka - do czasu określenia przez Radę Gminy zasad nabycia -  wymaga zgody Rady Gminy.

Nieruchomości oznaczone geodezyjnie działkami:

  • nr 137, 139, 145 stanowią współwłasność: Bożeny Proszkiewicz w udziale 1/20 części, Grzegorza Wierzbickiego w udziale 1/20 części, Bogdy i Eugeniusza Bednarskich w udziale 1/20 części i Danuty i Bronisława Tomoniów w udziale 17/20 części,
  • nr 147 stanowi współwłasność: Grzegorza Wierzbickiego w udziale 1/20 części, Bogdy i Eugeniusza Bednarskich w udziale 1/20 części i Danuty i Bronisława Tomoniów w udziale 18/20 części,
  • nr 148/7 stanowi własność Danuty i Bronisława Tomoniów.

Przedmiotowe nieruchomości obejmują przebieg ulicy Cichej w Zieleniewie.  W ww. działkach przebiegają sieci: kanalizacyjna i wodociągowa, które stanowią własność kilku właścicieli, w tym Gminy Kobylanka. Nieuregulowanie formalności prawnych związanych z przejęciem przez Gminę Kobylanka budowanej infrastruktury oraz nabyciem praw do dysponowania gruntem w momencie budowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowy sieci wodociągowej spowodowało sytuację, w której ww. sieci - znajdując się w działkach stanowiących współwłasność osób fizycznych - nie są własnością Gminy Kobylanka. Fakt ten oraz niewyrażanie zgody przez jednego ze współwłaścicieli ww. działek na wykonywanie               w nich prac podłączeniowych powoduje, że Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o.  w Goleniowie nie mają możliwości prawnej wydawania warunków przyłączeniowych do sieci. Sytuacja takowa skutkuje nie tylko dramatem właścicieli działek znajdujących się przy ul. Cichej, którzy nie mają możliwości podłączenia wybudowanych lub planowanych domów mieszkalnych do istniejących sieci ale również zaistnieniem absurdalnego przypadku,                         w którym  sieci wodociągowa i kanalizacyjna – sfinansowane z publicznych pieniędzy - nie mogą stać się faktyczną własnością inwestora czyli Gminy Kobylanka oraz nie są wykorzystywane do celów w jakich powstały (przez część sieci wodociągowej – ze względu na brak możliwości podłączenia sąsiednich posesji – nie jest dostarczana woda). Niezwykle istotny jest również fakt, że właściciele posesji znajdujących się przy ul. Cichej współfinansowali budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Powyższa sytuacja skutkuje także narastaniem konfliktów społecznych, których efektem są nieprawidłowości w funkcjonowaniu rowów melioracyjnych, co skutkuje podtapianiem działek oraz ma niekorzystny wpływ na stan nawierzchni ul. Cichej.

Podjęcie niniejszej uchwały spowoduje uregulowanie spraw własnościowych sieci i działek, w których się one znajdują oraz wykorzystywanie infrastruktury gminnej do celów w jakich ona powstała.  Ww. fakty powodują, że podjęcie niniejszej uchwały jest nie tylko uzasadnione – a wręcz konieczne.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 19-02-2016 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2016 08:46