Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PROJEKT nr 4/16 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

 

PROJEKT nr 4/16

UCHWAŁA  NR ..........

RADY GMINY KOBYLANKA

 

z dnia ...................... 2016 roku

 

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 1515) – uchwala się co następuje:                                                                                                                                                                                      

 

§1.  Wyraża się zgodę na zakup na własność Gminy Kobylanka niżej wymienionych nieruchomości położonych  w obrębie Morzyczyn od Spółki Domy Nad Miedwiem Domy Na Wybrzeżu

1) działka nr 333/2,o powierzchni913 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

2) działka nr 334/2,o powierzchni208 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

       3) działka nr 778/3o powierzchni 1445 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

       4) działka nr 778/4o powierzchni 1783 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

       5) działka nr 778/5o powierzchni 4422 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

6) działka nr 778/6o powierzchni 1005 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

7) działka nr 778/7o powierzchni 1208 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

8) działka nr 778/8o powierzchni 1168 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

9) działkanr778/9o powierzchni 1769 m2nr kw. SZ1T/00112128/4

10)działka nr696/1o powierzchni24 m2nr kw. SZ1T/00032688/2

11)działka nr 1517/2o powierzchni139 m2nr kw. SZ1T/00032688/2

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym nabycie  każdej nieruchomości na własność Gminy Kobylanka - do czasu określenia przez Radę Gminy zasad nabycia -  wymaga zgody Rady Gminy.

Domy Nad Miedwiem Domy Na Wybrzeżu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. złożyła do Wójta Gminy Kobylanka ofertę nabycia w drodze sprzedaży za cenę 1,23 zł brutto:   

a)  drogi osiedlowej na Osiedlu  Kryształowym wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, która  w ewidencji gruntów i budynków  stanowi działki  nr: 333/2, 334/2, 778/3, 778/4, 778/5, 778/6, 778/7, 778/8, 778/9, 696/1 o powierzchni 1,3945 ha  w Morzyczynie

b) działki nr 1517/2 o powierzchni  0,0139 ha  na Osiedlu Kryształowym  w Morzyczynie,  która bezpośrednio przylega do drogi osiedlowej i przeznaczona jest na plac zabaw zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Kobylanka decyzją o warunkach zabudowy   nr 16/2015 z dnia 02.03.2015r.

 

Właściciel nieruchomości oświadcza, że na przedmiotową inwestycję składa się:

  • droga osiedlowa – obejmująca ulice: Rubinową, Diamentową, Perłową, Turkusową, Koralową, Szafirową wykonana metodą utwardzenia nawierzchni      z kostki brukowej szarej z podłożem na konstrukcji warstwowej złożonej z podsypki cementowo – piaskowej i kruszywa, ograniczonej krawężnikami,
  • droga osiedlowa – obejmująca ulice: Szmaragdową wykonana metodą utwardzenia nawierzchni z płyt drogowych, żelbetowych pełnych z podłożem na konstrukcji warstwowej złożonej  z podsypki cementowo – piaskowej i kruszywa, ograniczonej krawężnikami,
  • chodnik– utwardzony  nawierzchnią z kostki brukowej czerwonej, z podłożem na konstrukcji warstwowej złożonej z podsypki cementowo – piaskowej, ograniczonej obrzeżami chodnikowymi i krawężnikiem z nawierzchnią z kostki brukowej czerwonej,
  • oświetlenie uliczne – składające się z instalacji elektrycznej wraz z kompletną szafką sterowniczo – rozdzielczą oraz 54 szt. lamp umieszczonych na słupach oświetleniowych,
  • nasadzenia roślin ozdobnych w pasie terenu zielonego,

oraz że ww. elementy zostały wykonane zgodnie z wydanymi decyzjami zatwierdzającymi pozwolenia na budowę, odebrane i przekazane do eksploatacji i są w pełni sprawne.

 

Oferowana do nabycia droga osiedlowa spełnia wszystkie warunki określone  w uchwale   nr XXVI/170/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy   w drodze umowy darowizny.

Biorąc pod uwagę, że droga posiada utwardzoną nawierzchnię oraz kompletną infrastrukturę a zaproponowana cena jest symboliczna podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne.

 

 

 

                        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 19-02-2016 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-02-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-02-2016 08:44