Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXVII/189/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 2017-01-13 12:58
U C H W A Ł A NR XXVII/188/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. 2017-01-13 12:57
UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego funkcjonowania strzelnicy w Jęczydole/Bielkowie 2017-01-13 12:56
U C H W A Ł A NR XXVII/186/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kobylanka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-01-13 12:55
UCHWAŁA NR XXVII/185/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Kobylanka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2017-01-13 12:53
UCHWAŁA NR XXVII/184/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji 2017-02-13 11:02
UCHWAŁA NR XXVII/183/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie najmu lokalu położonego w obrębie Reptowo 2017-01-13 12:50
UCHWAŁA NR XXVII/182/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2017-01-13 12:48
UCHWAŁA NR XXVII/181/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2017-01-13 12:47
U C H W A Ł A NR XXVII/180/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 2017-01-13 12:44
U C H W A Ł A NR XXVII/179/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2017-01-13 12:43
UCHWAŁA NR XXVI/178/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Morzyczyn 2016-12-15 13:15
U C H W A Ł A NR XXVI/177/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na odcinku drogi powiatowej nr 1702Z obręb Reptowo i na odcinku drogi powiatowej nr 1701Z obręb Kobylanka 2016-12-15 12:44
UCHWAŁA NR XXVI/176/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-12-15 12:43
U C H W A Ł A NR XXVI/175/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-12-15 12:39
UCHWAŁA NR XXV/174/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zobowiązania wobec Skarbu Państwa ? Ministra Infrastruktury i Rozwoju poprzez wstąpienie w prawa zaspokojonego wierzyciela 2016-11-09 15:08
UCHWAŁA NR XXV/173/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia Gminy Kobylanka i Nadleśnictwa Kliniska pod nazwą "Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo ? Cisewo od km 0+958 do km 2+473" 2016-11-09 15:07
UCHWAŁA NR XXV/172/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Szkół prowadzonych przez Gminę Kobylanka na wsparcie z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-11-09 15:06
UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji. 2016-12-05 15:02
UCHWAŁA NR XXV/170/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2016-11-09 15:04
U C H W A Ł A NR XXV/169/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowościach: Bielkowo, Morzyczyn i Reptowo 2016-11-09 15:03
U C H W A Ł A NR XXV/168/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedla w miejscowości Kobylanka 2016-11-09 15:02
U C H W A Ł A NR XXV/167/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2016-11-09 15:01
UCHWAŁA NR XXV/166/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-11-09 14:59
U C H W A Ł A NR XXV/165/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-11-09 14:57
UCHWAŁA NR XXV/164/16 RADY GMINY KOBYLANKA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo 2016-11-09 15:08
UCHWAŁA NR XXIV/163/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek oświatowych publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz tryby i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji. 2016-10-11 07:59
UCHWAŁA NR XXIV/162/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2016-10-11 07:57
UCHWAŁA NR XXIV/161/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-10-11 07:56
U C H W A Ł A NR XXIV/160/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-10-11 07:55
UCHWAŁA NR XXIII/159/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" 2016-09-13 09:29
UCHWAŁA NR XXIII/158/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-09-13 09:28
U C H W A Ł A NR XXIII/157/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/75/15 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2015r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kobylanka, opracowanego w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2016-09-13 09:26
U C H W A Ł A NR XXII/156/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na odcinku dawnej drogi krajowej nr 10 obręb Morzyczyn i obręb Kobylanka 2016-07-21 09:40
U C H W A Ł A NR XXII/155/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Bielkowo 2016-07-21 09:38
UCHWAŁA NR XXII/154/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 2016-07-21 09:36
UCHWAŁA NR XXII/153/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2016-07-21 09:35
UCHWAŁA NR XXII/152/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2016-07-21 09:34
UCHWAŁA NR XXII/151/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2016 - 2023 2016-07-21 09:31
U C H W A Ł A NR XXII/150/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-07-21 09:30
U C H W A Ł A NR XXII/149/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-07-21 09:28
U C H W A Ł A NR XXII/148/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2015 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2015 rok 2016-07-21 09:44
UCHWAŁA NR XXI/147/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2016-06-03 07:42
UCHWAŁA NR XXI/146/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-06-03 07:40
UCHWAŁA NR XXI/145/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-06-03 07:39
UCHWAŁA NR XXI/144/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-06-03 07:38
UCHWAŁA NR XXI/143/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-06-03 07:37
U C H W A Ł A NR XXI/142/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2016-06-03 07:36
U C H W A Ł A Nr XXI/141/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zaopiniowania zmiany RLM (równoważnej liczby mieszkańców) dla aglomeracji Stargard Szczeciński 2016-06-03 07:34
UCHWAŁA NR XX/140/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu 2016-05-09 12:03
U C H W A Ł A NR XX/139/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-05-09 12:02
UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-06-09 08:10
UCHWAŁA NR XIX/137/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie na rok 2016 2016-04-13 16:03
U C H W A Ł A NR XIX/136/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody 2016-04-13 16:02
U C H W A Ł A NR XIX/135/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2016 r. 2016-04-13 16:01
UCHWAŁA NR XIX/134/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości stanowiących drogi osiedlowe na mienie gminy oraz uchylenia uchwały nr XVII/110/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-04-13 15:59
UCHWAŁA NR XIX/133/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-04-13 15:58
UCHWAŁA NR XIX/132/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-04-13 15:57
UCHWAŁA NR XIX/131/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-04-13 15:56
UCHWAŁA NR XIX/130/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-04-13 15:55
UCHWAŁA NR XIX/129/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-04-13 15:54
UCHWAŁA NR XIX/128/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Zieleniewo dla terenu pomiędzy ulicami Szczecińską i Wakacyjną, a granicą gminy 2016-04-13 15:52
U C H W A Ł A NR XIX/127/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-04-13 15:49
UCHWAŁA NR XVIII/126/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia Gminy Kobylanka z Aglomeracji Stargard Szczeciński 2016-03-10 14:40
UCHWAŁA NR XVIII/125/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2016 2016-03-10 14:38
U C H W A Ł A NR XVIII/124/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok 2016-03-10 14:37
UCHWAŁA NR XVIII/123/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2016-03-10 14:34
UCHWAŁA NR XVIII/122/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-10 14:32
UCHWAŁA NR XVIII/121/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2016-03-10 14:30
UCHWAŁA NR XVIII/120/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębach Morzyczyn i Zieleniewo 2016-03-10 14:28
UCHWAŁA NR XVII/119/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kobylanka 2016-02-04 14:17
UCHWAŁA NR XVII/118/16 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty 2016-04-06 13:20