Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A NR XV/106/15 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

                                                                                                                                                                                                                     

U C H W A Ł A   NR  XV/106/15
RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia  30 listopada  2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 

       Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015. 1515  z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (Dz. U. z 2015. 1286 z późn. zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

  • 1.  W uchwale Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 marca 2014r. Nr XLI/251/14 w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadza się następujące zmiany:
  1. w paragrafie 1 dodaje się punkt 12 o brzmieniu:

„12) Regulamin korzystania z Parku - pamięci w Jęczydole w skład którego wchodzi lapidarium sepulkralne”

b) dodaje się załącznik nr 12 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

  • 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

 

  • 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XV/106/15

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 30 listopada 2015 r.

 

„Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XLI/251/14

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 27 marca 2014 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU - PAMIĘCI W JĘCZYDOLE

W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI LAPIDARIUM SEPULKRALNE

Na terenie Parku Pamięci położonego w Jęczydole znajdują się pozostałości zabytkowych (kamiennych i żeliwnych) elementów nagrobnych pochodzących z nieczynnego cmentarza.

 

  • 1.  Administratorem Parku Pamięci jest Urząd Gminy w Kobylance.
  • 2. Park Pamięci w Jęczydole jest zbiorem zabytkowych (kamiennych i żeliwnych) elementów nagrobnych pochodzących z nieczynnego cmentarza poewangelickiego.
  • 2.  Przebywanie na terenie Lapidarium w Parku Pamięci jest dozwolone od godziny 8.00 do godziny 21.00.
  • 3.  Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Parku Pamięci jedynie pod opieką osób dorosłych.
  • 4. Osoby przebywające na terenie Parku Pamięci swoim zachowaniem   nie powinny wywoływać zgorszenia publicznego.
  • 5.  Zabrania się:

1) niszczenia lub samowolnego przemieszczenia budowli, urządzeń, nagrobków, krzyży, roślinności oraz innych przedmiotów znajdujących się na terenie Parku Pamięci,

2) wynoszenia z Parku Pamięci urządzeń, nagrobków, krzyży, kwiatów, oraz innych przedmiotów znajdujących się na grobach,

3) wprowadzania na teren Parku Pamięci zwierząt,

4) zaśmiecania terenu Parku Pamięci i obejścia terenu,

5) spożywania napojów alkoholowych,

6) wjazdu pojazdów na teren Parku Pamięci, za wyjątkiem służb komunalnych,

7) palenia ognisk,

8) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych,

9) przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i innych środków odurzających.”

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 04-12-2015 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2015
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2015 11:00