herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

że w dniu 22 października 2015 r. zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka”.

Jednocześnie informuję, że do Urzędu Gminy w Kobylance wpłynęły: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.20.2014.AC nie uzgadniające warunków realizacji przedsięwzięcia i opinia pozytywna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. znak: PSSE-3576/15 NNZ-462-2/6/15.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 7.15-15.15 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 9.00-17.00  (środa), z kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów, w terminie 7 dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 22-10-2015 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lewicki 22-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 02-11-2015 10:37