herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka obejmującego obszary ewidencyjne w części obrębu Zieleniewo.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późn. zm. ) oraz art. 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), jak również uchwały Nr XVI/104/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia  31 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego  dla terenu w części obrębu geodezyjnego Zieleniewo wraz z prognozą oddziaływania środowisko .

Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego oraz  prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wyłożenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 23 października 2015r. do 27 listopada 2015r.
w Urzędzie Gminy Kobylanka pok.nr 3 w godz. od 0900 do 1400.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. w sali nr 25 Urzędu Gminy Kobylanka  o godz. 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Kobylanka  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12 grudnia 2015 r., na adres:Urząd Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka lub ugk@kobylanka.pl

 

Wójt Gminy  Kobylanka

Mirosław Przysiwek

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 15-10-2015 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Hanna Olszewska 15-10-2015
Ostatnia aktualizacja: - 15-10-2015 10:17