Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie wezwaniu w dniu 14 września 2015 r. Pana Jorgo Apostolu, reprezentującego Bio Produkty Torf Kora Palety Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piramowicza 16a, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża Reptowo działka geodezyjna nr 45/1, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka oraz o dopuszczeniu Klubu Przyrodników w Świebodzinie do postępowania na prawach strony

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o wezwaniu w dniu 14 września 2015 r. Pana Jorgo Apostolu, reprezentującego Bio – Produkty Torf Kora Palety Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Piramowicza 16a, do uzupełnienia  raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża „Reptowo” – działka geodezyjna nr 45/1, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka”  – w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak: WONS-OŚ.4242.31.2015.KK z dnia 4 września (data wpływu 9 września 2015 r.) - o następujące punkty:

  1. Wyjaśnić, w której części działki nr 45/1 do 2007 r. prowadzono eksploatację torfu. Powyższe zagadnienie przedstawić również w formie graficznej. Z map aktualnych i archiwalnych (w tym ortofotomap) wynika, że tylko część wschodnia była eksploatowana, natomiast w obszarze przewidzianym do eksploatacji wydobycie musiało odbywać się wiele lat temu i prawdopodobnie tylko we wschodniej części działki.
  2. Wyjaśnić, czy zbiorowiska: „Molinio – Sphagnetum” zajmujące znaczną część obszaru opracowania i opisane w raporcie oraz na mapie jako „mszar” oraz „Betula pubescens – Eriophorum vaginatum” kwalifikują się do następujących typów siedlisk przyrodniczych:

- 7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji,

      - 91DO Bory i lasy bagienne.

  1. Jednoznacznie wskazać, czy planowane przedsięwzięcie poprzez swój charakter może spowodować:

       - degradację torfowiska a co za tym idzie emisję dwutlenku węgla do atmosfery,

       - spadek bioróżnorodności,

 - potencjalne naruszenie stosunków wodnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Europejskie „Torfowisko Reptowo” stanowiącego ekologicznie i hydrologicznie jeden wspólny projekt.

  1. Przedstawić profil stratygraficzny złoża wzdłuż przynajmniej dwóch zniwelowanych transeptów, obejmujących także sąsiadujący obszar Natura 2000.
  2. Wyjaśnić, na jakiej podstawie stwierdzono w raporcie, iż „na powierzchni przeznaczonej do eksploatacji torfu nie ma żadnych szans na procesy regeneracyjne w kierunku torfowiska typu bałtyckiego”, biorąc pod uwagę fakt, że na terenie planowanym pod inwestycje występuje roślinność charakterystyczna dla torfowisk wysokich, bardzo dużą powierzchnię zajmują mszary z bagnem zwyczajnym a utrzymujący się poziom wód gruntowych powoduje zamieranie drzewostanów.

 Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 14 dni.

 

Jednocześnie informuję, że w dniu 9 września 2015 r. Wójt Gminy Kobylanka wydał postanowienie OŚ.6220.6.2015.ML.10, dopuszczające Stowarzyszenie Klub Przyrodników, z siedzibą w Świebodzinie, przy ul. 1 Maja 22, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Powierzchniowa eksploatacja torfu ze złoża „Reptowo” – działka geodezyjna nr 45/1, obręb Wielichówko, Gmina Kobylanka”.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

 

Kobylanka, dnia 14 września 2015  r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 16-09-2015 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 16-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 16-09-2015 14:02