Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o złożeniu w dniu 25 sierpnia 2015 r., przez Panią Agnieszkę Wiktorską, zam. ul Fioletowa 1/4, 70-781 Szczecin, uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o złożeniu w dniu 25 sierpnia 2015 r., przez Panią Agnieszkę Wiktorską, zam. ul Fioletowa 1/4, 70-781 Szczecin, uzupełnień do  raportu  o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu brojlerów o całkowitej maksymalnej pojemności 64 000 szt. (256 DJP) w jednym rzucie przy pełnej obsadzie wrazz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 139/5, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” (w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak: WONS-OŚ.4242.28.2015.AC z dnia20 lipca 2015 r. oraz Stowarzyszenia EKO-Logika z dnia 8 lipca 2015 r. i wezwaniem tut. organu z dnia 23 lipca 2015 r.).

Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek, raport, uzupełnienia do raportu oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 21 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 1 września 2015  r.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Flejszman 01-09-2015 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 01-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Flejszman 01-09-2015 13:14