Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o wezwaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka,do złożenia uzupełnień i wyjaśnień doraportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: "Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka"

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. (w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec. znak: PSSE-NNZ-462-2/6/2388/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.) Pana Jacka Gomuły, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka, do złożenia uzupełnień i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka” o następujące punkty:

1. Przeprowadzenie ponownej wnikliwej analizy przewidywalnych wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie eksploatacji zgodnie z przyjętymi metodykami badań wskazanymi w obowiązujących przepisach (uwzględniającej poparte prawidłowymi obliczeniami wielkości podaży paszy, zużycia słomy i powstającego obornika, zwiększające się wraz ze wzrostem kurcząt);

2. Przedstawienie wyników analiz dla poszczególnych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na czytelnym załączniku graficznym z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów tych zanieczyszczeń;

3. Przeprowadzenie ponownej wnikliwej analizy emisji hałasu na etapie eksploatacji uwzględniającej wszystkie źródła hałasu, popartej obliczeniami zgodnie z obowiązującymi metodykami;

4. Przedstawienia na załączniku graficznym rozkładu izofon w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie;

5. Wskazanie działań mających na celu maksymalne ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych, hałasu oraz zminimalizowanie oraz ograniczenie występowania uciążliwości zapachowej (z uwzględnieniem róży wiatrów );

6. Oszacowanie ilości zwierząt padłych lub ubitych z konieczności, przedstawienia dokładnie sposobu postępowania produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego kategorii 2;

7. Podanie szerszej informacji o zagospodarowaniu całej ilości powstałego na terenie planowanej fermy obornika;

8. Podania planowanego zużycia wody na cele socjalne i do mycia budynków inwentarskich oraz ilości powstających ścieków;

9. Określenie środków transportu, którymi będzie odbywał się transport substratów, produktów i odpadów oraz przystosowania do nich dróg dojazdowych do działki inwestycyjnej;

10. Opisanie uciążliwości do jakich może dojść w związku z transportem substratów, produktów i odpadów dostępnymi drogami dojazdowymi do działki inwestycyjnej (z uwzględnieniem częstotliwości ich transportu);

11. Należytego uzasadnienia, że wariant proponowany przez wnioskodawcę jest najkorzystniejszy dla środowiska;

12. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w przypadku wykrycia ogniska choroby zakaźnej i wymogów w zakresie przeciwdziałania jego skutkom;

13. Wskazanie materiałów źródłowych i literatury fachowej, z których zaczerpnięto dane do obliczeń, na których oparto niektóre stwierdzenia.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 14 dni.

 

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 15 czerwca 2015 r.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 15-06-2015 22:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 15-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 15-06-2015 22:30