herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek nr 631/2,634, 635,636,637,638,639,640,641,642,643,644, 645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,649/8


Znak: PP.6733.4.2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Pan

Zbigniew Kozak

73-110 Stargard Szczec.

Ul. Kasprowicza 14

Pełnomocnik

ENEA Operator Sp. z o.o.

w Poznaniu

Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267z późn.zm.), informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma można zapoznać się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek nr 631/2,634, 635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,
645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,649/8 w obrębie Morzyczyn oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12
w godzinach 800 - 1500.

Zgodnie art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.t.j. z 2015r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie o ustalenie celu publicznego dla w/w inwestycji nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 35 kpa w związku uzgodnieniem projektu decyzji i zapewnieniu wszystkim stronom postępowania możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Wobec powyższego ustalam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.05. 2015r.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Lidia i Ireneusz Ilniccy

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Szczecińska 12

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Aleksandra i Mariusz Ilniccy

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Szczecińska 19

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Urszula Rychlicka

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Szczecińska 12a

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733.4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Paweł Komisarczyk

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Mickiewicza 11

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Andrzej Sobczyk

Herfordt

Otternbuschweg 12

Adres do korespondencji

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Mickiewicza 11

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Irena Martynowska

Berlin

Mullerstr.165a

Adres do korespondencji

71-773 Szczecin

Ul. Jemiołowa 2b

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Barbara i Waldemar Jastrzębscy

Warszawa ul. Kazury 5/32

Adres do korespondencji

73-108 Kobylanka

Morzyczyn ul. Szczecińska 12

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Honorata i Andrzej Prokop

Herfordt

Wittenberger 15

Adres do korespondencji

03-938 Warszawa

ul. Zwycięsców 42/106

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Aneta Baron

86-170 Nowe

Górne Morgi 3

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Beata Biela

86-170 Nowe

Górne Morgi 3/9

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Monika Franczyk

Waltrop

Leveringhauser Strasse 155

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. j.t.z 2013 poz. 267 z późn. zm.) informuję, że strona zamieszkała za granicą jeśli nie ustanowiła swojego pełnomocnika w kraju , jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Łukasz Franczyk

64546 Moerfelden-Walldorf

Farmstr 31

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. j.t.z 2013 poz. 267 z późn. zm.) informuję, że strona zamieszkała za granicą jeśli nie ustanowiła swojego pełnomocnika w kraju , jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Danuta i Henryk Krenciszek

81-824 Sopot

Ul. Armii Krajowej 120/1

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Jan Kubicz

45731 Waltrop

Nordring 92

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. j.t.z 2013 poz. 267 z późn. zm.) informuję, że strona zamieszkała za granicą jeśli nie ustanowiła swojego pełnomocnika w kraju , jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Irena Nowakowska

32052 Herfordt

Sandstr 67

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. j.t.z 2013 poz. 267 z późn. zm.) informuję, że strona zamieszkała za granicą jeśli nie ustanowiła swojego pełnomocnika w kraju , jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Znak: PP.6733. 4. 2015.HO Kobylanka 2015-04-27

Ingrida i Roman Leonowscy

32049 Herfordt

Rotdornweg 50

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.j.t z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam, że zostało wszczęte, na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka pełnomocnika inwestora ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kVwraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do realizacji w granicach działek
nr 631/2,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644645,646,647/2,648/4,649/1,649/7,
649/8 w obrębie Morzyczyn gm. Kobylanka.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 kpa informuję, iż w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy dotyczącej ustalenia warunków lokalizacji dla w/w inwestycji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój 3, w godzinach 900 - 1500. Tel. 91 578-85-31.

Zgodnie z art. 40 §4 i §5 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. j.t.z 2013 poz. 267 z późn. zm.) informuję, że strona zamieszkała za granicą jeśli nie ustanowiła swojego pełnomocnika w kraju , jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 04-05-2015 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 04-05-2015 13:29