herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Obwieszczenie o przedłużeniu do dnia 24 kwietnia 2015 r. możliwości wnoszenia uwag i wniosków przez społeczeństwo w związku ze złożeniem Pana Jacka Gomułę, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Jacek Gomuła, z siedzibą w Motańcu 5a, 73-108 Kobylanka wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. ?Budowa i uruchomienie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 202 300 kurcząt w pięciu obiektach inwentarskich (809 DJP) na działce nr 3/2, obręb Motaniec, Gmina Kobylanka? (w związku z pismem Wójta Gminy Kobylanka OŚ. 6220.3.2015.ML.3 z dnia 13 marca 2015 r.)