Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


          • OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11, w związku z pkt 13, ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
z późn. zmianami),

zawiadamiam o rozszerzeniu zakresu II wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Kobylanka dla strefy przemysłowo-bazowo-składowej i usługowej

w obrębach Bielkowo i Motaniec,
sporządzanego w zakresie zgodnym z Uchwałą Nr XL/238/14 Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 stycznia 2014 r.,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 14 kwietnia do 05 maja 2015 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12,

w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu

w zakresie terenów elementarnych: 16 R (część działki nr 397) oraz 17 R (część działki 396) w obrębie Bielkowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia
15 kwietnia 2015 r. o godz. 1530 w sali nr 25 Urzędu Gminy w Kobylance.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ugk@kobylanka.pl do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2015 r.

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Syrek 07-04-2015 09:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2015 09:55