herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i odcinka sieci kablowej 15 kV w granicach działek nr 69/2 i 137/12 w obrębie Kobylanka, budowę i rozbudowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w granicach działek nr: 69/2 (DW nr 120), 137/11, 137/12, 137/94 w obrębie Kobylanka i nr 300 w obrębie Bielkowo, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafkami kablowymi przy granicach działek, oraz budowę odcinka sieci kablowej 15 kV od istniejącej linii napowietrznej nr LSN-57 w granicach działek nr 139 i 309/2 w obrębie Bielkowo

Kobylanka 2015-02-24
Nasz znak:PP.6733.58.2014.HO

 


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
    

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamia się, że dnia 23.02.2015 roku została wydana  Decyzja nr  3/2015  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kompaktowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i odcinka sieci kablowej 15 kV w granicach działek nr 69/2 i 137/12 w obrębie Kobylanka, budowę i rozbudowę kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w granicach działek nr: 69/2 (DW nr 120), 137/11, 137/12, 137/94 w obrębie Kobylanka i nr 300 w obrębie Bielkowo, wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi i szafkami kablowymi przy granicach działek, oraz budowę odcinka sieci kablowej 15 kV od istniejącej linii napowietrznej nr LSN-57 w granicach działek nr 139 i 309/2 w obrębie Bielkowo.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4, za moim pośrednictwem,                     w terminie 14 od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Wójt Gminy Kobylanka
Mirosław Przysiwek

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 25-02-2015 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 25-02-2015 09:22