herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka?.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 30 stycznia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa budynku inwentarskiego do tuczu indyków o całkowitej maksymalnej pojemności 8500 szt. w jednym rzucie przy pełnej obsadzie oraz infrastruktury towarzyszącej (płyty obornikowej, zbiornika bezodpływowego, zbiornika na paliwo, dróg dojazdowych i placu manewrowego oraz silosów na paszę) na działce geodezyjnej nr 262, obręb Kunowo, Gmina Kobylanka”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Radosława Maja, reprezentującego Gospodarstwo Rolne Radosław Maj, z siedzibą w Kunowie 37, 73-110 Stargard Szczec.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 715-1515 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 900-1700 (środa), z treścią decyzji i kompletem materiału dowodowego (w tym uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczec.), zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów w terminie 14 dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 13 lutego 2015 r.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 30 stycznia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 31-01-2015 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 30-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2015 11:18