Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o podaniu do ?publicznej wiadomości informację o wezwaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Naruszewicza 1/10 działającej w imieniu i na rzecz: Pana Przemysława Kiełbania, zam. Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbania, Niedźwiedź 2e, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: ?Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka? ? w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 26 stycznia 2015 r. Pani Lilli Łagodzińskiej, reprezentującej Usługi Projektowe w Zakresie Ochrony Środowiska EKO-EL mgr inż. Lilla Łagodzińska, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Naruszewicza 1/10 działającej w imieniu i na rzecz: Pana Przemysława Kiełbania, zam. Niedźwiedź 36, 73-108 Kobylanka oraz Pana Lecha Kiełbania, Niedźwiedź 2e, 73-108 Kobylanka, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: „Budowa dwóch obiektów do chowu drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek ewidencyjnych nr 137/1, 137/2 i 139/3, obręb Niedźwiedź, Gmina Kobylanka” - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 r. - o następujące punkty:

  1. Wyjaśnić, dlaczego przewidziana inwestycja nie została zakwalifikowana jako rozbudowa istniejącej fermy drobiu, tylko jako nowa inwestycja, mimo iż (jak wynika z przedłożonej dokumentacji) nadal będzie prowadzona przez te same podmioty i jak to określiła autorka raportu „jest uzupełnieniem działalności rolniczej realizowanej przez wnioskodawcę”. W kontekście powyższego należy rozważyć zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia.

  2. Z uwagi na kolizję planowanego zagospodarowania terenu z rozpoznanym na terenie inwestycyjnym gatunkiem chronionym, tj. z kocankami piaskowymi, należy przedstawić sposób postępowania w odniesieniu do tego gatunku.

  3. Przedstawić szczegółowe informacje na temat projektowanej stacji transformatorowej oraz określić oddziaływanie tego elementu inwestycyjnego na środowisko.

  4. Wyjaśnić, czy na terenie inwestycyjnym przewiduje się tymczasowe magazynowanie obornika w przypadku braku możliwości jego całkowitego zbycia.

  5. Z dostępnych dla organu informacji wynika, że w sąsiedztwie terenu inwestycyjnego znajdują się fermy drobiu na działkach nr: 139/2, 149/1, 149/2 i 148 oraz planowana jest ferma drobiu na działce nr 140, które, jak wynika z załącznika nr 12 do raportu, nie zostały uwzględnione w przeprowadzonej analizie w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny. W związku z powyższym należy przeprowadzić ponowną analizę w tym zakresie, uwzględniając instalacje wskazane w ww. lokalizacjach.

  6. Wyjaśnić, czy w związku z planowaną inwestycją przewiduje się zastosowanie jakichkolwiek rozwiązań technicznych i technologicznych mających na celu zminimalizowanie emisji hałasu pochodzącej z terenu przedsięwzięcia.

  7. Wyjaśnić, czy dla planowanej inwestycji przewiduje się prowadzenie monitoringu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w zakresie emisji hałasu do środowisk oraz przedstawić ogólny zakres tego monitoringu.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 14 dni.

Wójt Gminy

Mirosław Przysiwek

Kobylanka, dnia 26 stycznia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 28-01-2015 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Przysiwek 26-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2015 13:10