herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 242,1494/3,1495/2 i 1495/3 w obrębie Morzyczyn , gm. Kobylanka


Kobylanka 2015-01-08

Znak:PP.6733.53.2014.HO

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.j.t. z 2012r. poz. 647 z pożn, zm. ) zawiadamia się , że w dniu 31 grudnia 2014r. została wydana decyzja Nr 45/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 242,1494/3,1495/2 i 1495/3 w obrębie Morzyczyn , gm. Kobylanka.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, za moim pośrednictwem,
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 11-01-2015 19:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2015 19:28