herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi w celu zasilenia działek budowlanych w miejscowości Niedźwiedź, realizowanej na działkach nr: 43, 196, 198, 54/16, 54/17, 54/18 w obrębie Niedźwiedź, gmina Kobylanka


Kobylanka 2014-10-29

Nasz znak:PP.6733.51.2014.OA

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że dnia 02.10.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV wraz ze złączami i szafkami kablowymi w celu zasilenia działek budowlanych w miejscowości Niedźwiedź, realizowanej na działkach nr: 43, 196, 198, 54/16, 54/17, 54/18 w obrębie Niedźwiedź, gmina Kobylanka,

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w godz. 900 - 1500.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Data wywieszenia : 29.10.2014r

Data zdjęcia :06.11.2014

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 29-10-2014 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 29-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2014 14:42