herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: ?Budowa farmy fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 0,7 MW na działce geodezyjnej nr 326/13, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka?, w wnioskiem złożonym w dniu 1 lipca 2014 r. przez Pana Bogdana Biełusa, zam. os. Witosa 4/21, 77-300 Człuchów.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 20 października 2014 r. została wydania decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy nominalnej do 0,7 MW na działce geodezyjnej nr 326/13, obręb Reptowo, Gmina Kobylanka”, w wnioskiem złożonym w dniu 1 lipca 2014 r. przez Pana Bogdana Biełusa, zam. os. Witosa 4/21, 77-300 Człuchów.

Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniami organów opiniujących) można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 3 listopada 2014 r.

WÓJT GMINY

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 20 października 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 20-10-2014 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 20-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 20-10-2014 14:58