herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączami kablowo- pomiarowymi do zasilenia działek nr: 314/7- 314/12, 314/15, 314/16, 314/18-314/23 w obrębie Niedźwiedź, realizowanej na działkach nr: 207, 314/24 w obrębie Niedźwiedź, gmina Kobylanka.

Kobylanka 2014-09-17
Nasz znak:PP.6733.46.2014.OA

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
    

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że dnia 08.08.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z szafą kablową i złączami kablowo- pomiarowymi do zasilenia działek nr: 314/7- 314/12, 314/15, 314/16, 314/18-314/23 w obrębie Niedźwiedź, realizowanej na działkach nr: 207, 314/24 w obrębie Niedźwiedź, gmina Kobylanka,
W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia. 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12  w godz. 900 – 1500.

 

Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Data wywieszenia : 17.09.2014r
Data zdjęcia :24.09.2014r

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 17-09-2014 16:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 17-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2014 16:53