Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zmianami),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedź i Reptowo

sporządzanego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/222/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,

w dniach od 17 września 2014 r. do 15 października 2014 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, w pokoju nr 3 w godzinach od 900 do 1500

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się dnia 15 października 2014 r. o godz. 1300 w sali nr 25 Urzędu Gminy w Kobylance.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kobylanka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2014 r. 

 

WÓJT GMINY KOBYLANKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 03-09-2014 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 03-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 03-09-2014 11:12