herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej polegającej na budowie stacji transformatorowych 15/04 kV na działce nr 826/1 w obrębie Motaniec, elektroenergetycznych linii kablowych 15kV od projektowanej wg odrębnego opracowania stacji 15/0,4kV w zamian za ?Motaniec Kam? zlokalizowanej na działce nr 42 w obrębie Kobylanka, dalej na działkach nr 42 obręb Kobylanka, na działkach nr 27/1, 27/2, 862/1 obręb Motaniec, kończąc na projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej na działce nr 862/1 obręb Motaniec, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, realizowanej na działkach nr: 27/1, 27/2, 22, 862/1 w obrębie Motaniec, na działce nr 42 w obrębie Kobylanka

 

Kobylanka 2014-07-25

Nasz znak:PP.6733.38.2014.OA

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że 18.06.2014 r. roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej polegającej na budowie stacji transformatorowych 15/04 kV na działce nr 826/1 w obrębie Motaniec, elektroenergetycznych linii kablowych 15kV od projektowanej wg odrębnego opracowania stacji 15/0,4kV w zamian za „Motaniec Kam” zlokalizowanej na działce nr 42 w obrębie Kobylanka, dalej na działkach nr 42 obręb Kobylanka, na działkach nr 27/1, 27/2, 862/1 obręb Motaniec, kończąc na projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV zlokalizowanej na działce nr 862/1 obręb Motaniec, elektroenergetycznych linii kablowych 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, realizowanej na działkach nr: 27/1, 27/2, 22, 862/1 w obrębie Motaniec, na działce nr 42 w obrębie Kobylanka.

 

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia, zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12 w godz. 900 - 1500.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

 

 

 

Data wywieszenia : 25.07.2014

Data zdjęcia: .08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 28-07-2014 20:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 25-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 28-07-2014 20:04