herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE O wydanIU decyzji OŚ. 6220.5.2014.ML zmieniająca decyzję Wójta Gminy Kobylanka znak: OŚ.7624/7-9/09 z dnia 9 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości (obrębie) Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267)
 
podaje się 
do publicznej wiadomości 
 
że w dniu 26 czerwca 2014 r. została wydana decyzja  OŚ. 6220.5.2014.ML zmieniająca decyzję Wójta Gminy Kobylanka znak: OŚ.7624/7-9/09 z dnia 9 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości (obrębie) Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328”, w związku z wnioskiem złożonym 17 marca 2014 r. przez Pana Bogdana Jankowskiego, zam. ul. Reduty Ordona 32, 71-202 Szczecin, reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych ELJOT, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zapadłej 10, działające w imieniu i na rzecz Gminy Kobylanka.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniami organów opiniujących) można zapoznać się                     w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój nr 2, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 10 czerwca 2014 r. 
     
    WÓJT GMINY
         Andrzej Kaszubski
 
Kobylanka, dnia 26 czerwca 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 26-06-2014 22:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 26-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2014 22:55