herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 149/2 i 494/12 w obrębie Morzyczyn , gm. Kobylanka


Kobylanka 2014-06-23

Znak:PP.6733.24.2014.HO

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.j.t. z 2012r. poz. 647 z pożn, zm. ) zawiadamia się , że w dniu 20 czerwca 2014r. została wydana decyzja Nr 25/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do realizacji na terenie działek nr 149/2 i 494/12 w obrębie Morzyczyn , gm. Kobylanka.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 23-06-2014 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 23-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2014 12:17