Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OBWIESZCZENIE o złożeniu przez Pana Bogdana Jankowskiego, zam. ul. Reduty Ordona 32, 71-202 Szczecin, reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno - Budowlanych ELJOT, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zapadłej 10, działające w imieniu i na rzecz Gminy Kobylanka, uzupełnień do wniosku z dnia 17 marca 2014 r. o wydanie decyzji zmieniającej decyzję nr OŚ.7624/7-9/09 z dnia 9 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości (obrębie) Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328"

OBWIESZCZENIE
 
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                      w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) 
 
podaje się do ?publicznej wiadomości 
 
informację o złożeniu przez Pana Bogdana Jankowskiego, zam. ul. Reduty  Ordona 32, 71-202 Szczecin, reprezentującego Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Budowlanych ELJOT, z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zapadłej 10, działające w imieniu i na rzecz Gminy Kobylanka, uzupełnień do  wniosku z dnia 17 marca 2014 r. o wydanie decyzji zmieniającej decyzję nr OŚ.7624/7-9/09 z dnia 9 października 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  i tłocznej w miejscowości (obrębie) Bielkowo, Gmina Kobylanka, na działkach nr: 299/2, 299/1, 299/3, 144/2, 144/1, 303, 210/2, 321 i 328”.
Z dokumentacją sprawy obejmującą wniosek oraz inne dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kobylanka, pokój 2, w godz. 715-1515. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w siedzibie urzędu w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail; ugk@kobylanka.pl, w terminie 14 dni, licząc od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 5 czerwca 2014 r. Uwagi lub wnioski po upływie wyżej podanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 Wójt Gminy
    Andrzej Kaszubski
 
Kobylanka, dnia 22 maja 2014 r.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 22-05-2014 22:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 22-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 22-05-2014 22:15