herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: budowie 3 stacji transformatorowych 15/0,4kV do realizacji na terenie działek nr 42 położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylanka; 27/1, 27/2, 22, 26 położonych w obrębie ewidencyjnym Motaniec, gmina Kobylanka, powiat Stargard Szczeciński


Kobylanka 2014-04-14

Nasz znak:PP.6733.3.2014.OA

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami), zawiadamia się, że dnia 14.04.2014 roku została wydana Decyzja nr 12/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: budowie 3 stacji transformatorowych 15/0,4kV do realizacji na terenie działek nr 42 położonej w obrębie ewidencyjnym Kobylanka; 27/1, 27/2, 22, 26 położonych w obrębie ewidencyjnym Motaniec, gmina Kobylanka, powiat Stargard Szczeciński.

Od powyższej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, Plac Batorego 4, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Kobylanka

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 14-04-2014 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 14-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2014 14:03