herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka o jeden obiekt do hodowli drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą ".


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 7 marca 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Rozbudowa fermy drobiu na działce nr 157/4 w miejscowości Motaniec, gmina Kobylanka o jeden obiekt do hodowli drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą ”.

Decyzja została wydana na wniosek Pana Henryka Dominiaka, właściciela Przedsiębiorstwa „EKOLOG-POL” Henryk Dominiak, z siedzibą w Policach, przy ul. Piaskowej 61, reprezentującego Pana Bartosza Okowitego, zam. Motaniec 23, 73-108 Kobylanka.

Wobec powyższego istnieje prawo i możliwość zapoznania się w Urzędzie Gminy Kobylanka (ul. Szkolna 12), pokój 2, w godz. 715-1515 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) i 900-1700 (środa), z treścią decyzji i kompletem materiału dowodowego zebranego w przedmiotowej sprawie oraz zgłoszenia dodatkowych żądań i dowodów w terminie 14 dni od daty od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, tj. do dnia 25.03.2014 r.

Miejsce podania do publicznej wiadomości:1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Kobylance2. Tablice informacyjne w sołectwach: Motaniec i Niedźwiedź.3. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.kobylanka.pl)

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

 

 

Kobylanka, dnia 11 marca 2014 r.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 12-03-2014 09:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 11-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 12-03-2014 09:26