herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Plan pracy na rok 2014

 

Plan pracy Rady Gminy Kobylanka na rok 2015

 

 

Ważne

terminy

Terminy

sesji

TEMATY SESJI

 

29.01.

 • Ocena merytoryczna i finansowa realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014

 • Sprawozdanie Wójta z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków za rok 2014

 

26.02.

 • Działalność placówek kulturalnych na terenie gminy Kobylanka,

- sprawozdanie dyrektora GOK, kierownika biblioteki

 • Miedwiańskie Lato2014 i plany na rok 2015

 • Działalność świetlic wiejskich

 • Drogi gminne - plan modernizacji. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Kobylanka

 

26.03.

 • Kultura fizyczna i sport w gminie Kobylanka

- Informacja Wójta oraz sprawozdania stowarzyszeń z realizacji zadań

zleconych przez gminę - za rok 2014

- plany i kierunki rozwoju sportu

31.03

 

 • Złożenie przez Wójta sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014

 

30. 04

 • Pomoc społeczna w gminie, stan bezrobocia

 • Ochrona zdrowia w gminie Kobylanka

- sprawozdanie kierownika GOPS, GCI

- informacja o pracy Niepublicznego Ośrodka Zdrowia

i pielęgniarki środowiskowej

30.04

 

 

 • Ostateczny termin złożenia oświadczeń majątkowych (oryginał w dwóch egzemplarzach) i PIT (kopia) wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

 • Złożenie przez Wójta sprawozdania z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2014

 

30.04.

 

 

 • Złożenie pytań do sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2014

 

 

 

14.05

 • Sesja objazdowa - zapoznanie się ze stanem, majątkowym Gminy

 

28.05

 • Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie - informacja Policji, Straży Gminnej dotyczące stanu obecnego

i możliwości poprawy

- informacja na temat ochrony przeciwpożarowej w gminie

 • Informacja Wójta dot. organizacji roku szkolnego 2015/2016 w szkołach gminy Kobylanka

31.05.

 

 • Złożenie przez Wójta sprawozdania finansowego za rok 2014

 • Zaopiniowanie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za rok 2014 przez Komisję KRGiF oraz Społeczną i przekazanie wypracowanych opinii do Komisji Rewizyjnej

10.06.

 

 • Złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi gminy absolutorium za rok 2014

 

25.06

 • Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2014

 • Absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2014

31.08

 

 • Złożenie sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

16.09

 

 • Złożenie pytań i uwag do sprawozdania z realizacji budżetu w I półroczu 2015 r.

 

24.09

 • Realizacja budżetu w I półroczu 2015 r.

 • Ochrona środowiska, gospodarka odpadami w gminie

- informacja Wójta o realizacji regulaminu utrzymania porządku

i czystości w gminie

- informacja Wójta o realizacji gminnego programu ochrony środowiska

- informacja Wójta o realizacji programu usuwania azbestu

15.10

 

 • Złożenie propozycji do budżetu na rok 2016

 

29.10

 • Oświata w gminie Kobylanka

- sprawozdanie Wójta o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/15

- informacja dyrektorów szkół o bieżącej pracy szkół

 • Uchwalenie stawek podatkowych na rok 2016

 • Analiza oświadczeń majątkowych za rok 2014

15.11

 

 • Przedłożenie przez Wójta projektu budżetu Gminy Kobylanka na 2016 rok

 

26.11

 

 • Zasady i koszty funkcjonowania Programu Wsparcia Rolnictwa

 • Program i kierunki rozwoju infrastruktury komunalnej. Komunalny zasób mieszkaniowy - problemy i kierunki rozwoju.

 

23.12.

 • Sesja budżetowa - uchwalenie budżetu na rok 2016

 • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

 • Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i komisji na rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 20-01-2014 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 04-03-2015 15:59