herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zapytanie ofertowe dotyczące naprawy blacharsko lakierniczej

Kobylanka, dn. 20.12.2013 r.

RG. 271.12.2013.JB

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

(dotyczy naprawy blacharsko lakierniczej)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kobylanka

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

NIP 854-22-31-183

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa blacharsko lakiernicza autobusu szkolnego Jelcz o nr. rejestracyjnym ZST 57AL.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres naprawy:

1) Wymiana poszycia zewnętrznego lewa i prawa strona;

2) Naprawa pokryw bocznych, uruchomienie zamków kasetowych;

3) Wymiana tylnego zderzaka;

4) Wymiana listw ozdobnych poszycia;

5 Naprawa tylnego prawego narożnika;

6) Wymiana stalowych profili zamkniętych;

7) Konserwacja profili zamkniętych wewnątrz i na zewnątrz;

8) Konserwacja podwozia;

9) Malowanie całopojazdowe w kolorze RAL 2003.

 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.02.2014 r. do 28.02.2014 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową;

- posiadać datę sporządzenia;

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;

- podpisana czytelnie przez wykonawcę;

- powinna posiadać cenę netto i brutto.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: joanna_baszak@kobylanka.pl lub faksem na nr: 91 578 85 20, poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka do dnia 13 stycznia 2014 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Joanna Baszak pod numerem 91 578 85 35 oraz adresem email: joanna_baszak@kobylanka.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 20-12-2013 17:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sielicki 23-12-2013 07:37