herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOBYLANKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOBYLANKA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt.1,art. 51 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277
z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Kobylanka Uchwały Nr IV/25/11 z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź, zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/211/13 z dnia
27 czerwca 2013r.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strate­gicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie działki nr 822/3 w obrębie Niedźwiedź na cele sakralne – budowę kościoła.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy
w Kobylance w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka,e-mail: ugk@kobylanka.pl

 

Wniosek, uwaga, powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Kobylanka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 23-10-2013 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2013 11:14