herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania do 14 000 euro polegającego na załadunku, transporcie i przekazaniu do utylizacji zdemontowanego azbestu z terenu Gminy Kobylanka.

Kobylanka, dnia 8 października 2013 r.

OŚ. 7038.2.2013.ML


OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania do 14 000 euro polegającego na odbiorze z terenu Gminy Kobylanka zdemontowanego azbestu (płyty faliste) i przekazania go do utylizacji.
   W zakres zadania wchodzi:
     - załadunek azbestu luzem,
     - transport,
     - zdeponowanie na składowisku.
 
ISTOTNE INFORMACJE:
- azbest znajduje się na 41 posesjach w 8 miejscowościach Gminy Kobylanka: Kobylanka, Kunowo, Morzyczyn, Nowa Kobylanka, Niedźwiedź, Rekowo, Reptowo i Zieleniewo.
- łączna ilość azbestu: ok. 70 Mg,
- ok. 70 proc. azbestu zdeponowana jest na paletach,
- termin składania ofert: do dnia 18 października 2013 r. ,
- płatność za wykonanie zadania: do 30 dni od dnia otrzymania faktury,
- oferta powinna zawierać:

  • wyrażoną w PLN stawkę łącznego kosztu załadunku,  transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest - w przeliczeniu na 1 Mg,
  • termin wykonania zadania (podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nastąpi 4 listopada 2013 r.),
  • wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami zawierającymi azbest.

    
Adres, na który należy przesłać oferty:
Urząd Gminy
ul. Szkolna 12
73-108 Kobylanka

Więcej informacji w tej sprawie udzieli inspektor Marcin Lewicki
(91 578 85 43, 792 77 07 06, marcin_lewicki@kobylanka.pl)


Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sielicki 09-10-2013 09:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2013 09:25