Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
U C H W A Ł A NR XXXIX/237/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2014-01-17 15:30
U C H W A Ł A NR XXXIX/ 236/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie na rok 2014 2014-01-17 15:29
U C H W A Ł A Nr XXXIX/235/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2014-01-17 15:27
UCHWAŁA NR XXXIX/234/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-01-17 15:27
U C H W A Ł A Nr XXXIX/233/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką 2014-01-17 15:25
U C H W A Ł A Nr XXXIX/232/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2014-01-17 15:24
U C H W A Ł A Nr XXXIX/231/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2014 ?2023 2014-01-17 15:22
UCHWAŁA Nr XXXIX/230/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2014 2014-01-17 15:18
U C H W A Ł A NR XXXVIII/229/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2013-12-06 15:16
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/228/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2013-12-06 15:09
U C H W A Ł A NR XXXVIII/227/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa 2013-12-06 15:07
UCHWAŁA Nr XXXVIII/226/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2013-12-06 15:07
U C H W A Ł A Nr XXXVIII/225/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-12-06 15:08
U C H W A Ł A Nr XXXVII/224/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013 r. w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5, do umowy współpracy w sprawie udziału w przedsięwzięciu pod nazwą Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę kanalizacji i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 2013-11-11 21:20
UCHWAŁA Nr XXXVII/223/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 2013-11-11 21:19
UCHWAŁA Nr XXXVII/222/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2013-11-11 21:16
U C H W A Ł A Nr XXXVII/221/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-11-11 21:07
U C H W A Ł A Nr XXXVI/220/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 03 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/146/12 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kobylanka na lata 2011 ? 2032 2013-10-11 08:03
U C H W A Ł A Nr XXXVI/219/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Kobylanka 2013-10-11 08:02
U C H W A Ł A Nr XXXVI/218/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 03 października 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-10-11 07:59
U C H W A Ł A Nr XXXVI/217/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 3 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-10-11 07:38
U C H W A Ł A Nr XXXV/216/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka 2013-07-19 09:32
U C H W A Ł A Nr XXXV/215/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 - 2022 2013-09-23 09:54
U C H W A Ł A Nr XXXIV/214/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Bielkowo 2013-07-08 12:30
U C H W A Ł A Nr XXXIV/213/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Kobylanka 2013-07-08 12:28
U C H W A Ł A Nr XXXIV/212/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Jęczydół 2013-07-08 12:26
U C H W A Ł A NR XXXIV/211/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 stycznia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka 2013-07-08 15:05
U C H W A Ł A Nr XXXIV/210/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Motaniec 2013-07-08 12:16
U C H W A Ł A Nr XXXIV/209/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kobylanka 2013-07-08 12:15
U C H W A Ł A NR XXXIV/208/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą - Miastem Stargard Szczeciński i Gminą Kobylanka, dotyczącego przekazania zarządzania drogą publiczną zlokalizowaną na odcinku łączącym Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii z centrum miasta Stargard Szczec. 2013-07-08 11:59
U C H W A Ł A Nr XXXIV/207/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-07-08 11:59
U C H W A Ł A Nr XXXIV/206/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-07-08 11:55
U C H W A Ł A Nr XXXIV/205/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/165/12 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 grudnia 2012r, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2013. 2013-07-08 15:06
U C H W A Ł A Nr XXXIV/204/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-07-08 15:07
U C H W A Ł A Nr XXXIV/203/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobylanka za 2012 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Kobylanka za 2012 rok 2013-07-08 15:06
U C H W A Ł A Nr XXXIII/202/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-06-02 21:08
U C H W A Ł A NR XXXIII/201/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-06-02 21:07
U C H W A Ł A Nr XXXIII/200/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 maja 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-06-02 21:04
U C H W A Ł A Nr XXXII/199/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-05-13 10:17
U C H W A Ł A Nr XXXII/198/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie opłaty targowej 2013-05-13 10:13
U C H W A Ł A Nr XXXII/197/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej mienie gminy 2013-05-13 10:11
U C H W A Ł A Nr XXXII/196/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-05-13 10:09
U C H W A Ł A Nr XXXII/195/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka 2013-05-13 10:06
U C H W A Ł A Nr XXXII/194/ 13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-05-13 10:02
U C H W A Ł A NR XXXII/193/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016 2013-05-13 09:55
U C H W A Ł A NR XXXI/192/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2013-04-08 18:26
U C H W A Ł A NR XXXI/191/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2013-04-08 18:23
U C H W A Ł A NR XXXI/190/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylanka w 2013 r. 2013-04-08 18:30
U C H W A Ł A NR XXXI/189/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 wraz z Prognozą do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kobylanka na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019 2013-04-08 18:28
U C H W A Ł A Nr XXXI/188/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty 2013-04-08 18:15
U C H W A Ł A NR XXXI/187/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Stargard Szczeciński i Gminą ? Miastem Stargard Szczeciński dotyczącego realizacji zadania pn. ?Budowa drogi łączącej centrum miasta w Stargardzie Szczecińskim z terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii? 2013-04-08 18:29
U C H W A Ł A Nr XXXI/186/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r. 2013-04-08 18:09
U C H W A Ł A Nr XXXI/185/13 RADY GMINY KOBYLANKA z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2013 ?2023 2013-04-08 18:31
U C H W A Ł A Nr XXXI/184/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-04-08 18:07
UCHWAŁA Nr XXX/183/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Kobylanka w sprawie powierzenia Gminie wykonania zadania publicznego pn. Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Kobylanka 2013-03-13 11:35
UCHWAŁA Nr XXX/182/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności 2013-03-13 11:30
UCHWAŁA Nr XXX/181/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Kobylanka na grunt stanowiący własność osoby fizycznej 2013-03-13 11:27
Uchwała Nr XXX/180/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-03-13 11:23
UCHWAŁA Nr XXX/179/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kobylanka 2013-03-13 11:41
UCHWAŁA Nr XXX/178/13 Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2013-03-13 11:37
UCHWAŁA NR XXIX/177/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządcą jest Gmina Kobylanka 2013-02-07 20:53
UCHWAŁA Nr XXIX/176/13 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2013 rok 2013-02-07 20:50