herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Urząd Gminy Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do wszystkich istniejących budynków w Kunowie i przy dz. 218/2 obr. Zieleniewo


Kobylanka 2013.01.29

IK.7011.2.2013.ZS

Uprawnieni Projektanci

 

Urząd Gminy Kobylanka zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, do wszystkich istniejących budynków w Kunowie i przy dz. 218/2 obr. Zieleniewo.

 

W zakres umowy wchodzi również opracowanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego z uwzględnieniem przyłączy do poszczególnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa powinna być dostarczona w wersji papierowej i wersji elektronicznej.

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004.202.2072, z późn. zm.).

Prosimy o złożenie oferty do dnia 2013.02.07

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat,

  2. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 30-01-2013 20:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 07-02-2013 20:19