herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

UCHWAŁA NR IX/ 42/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w zł dla pracowników obsługi i administracji szkół gminy Kobylanka

Uchwała Nr IX/ 42/07
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 6 czerwca 2007r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w zł dla pracowników obsługi i administracji szkół gminy Kobylanka

Na podstawie § 1 ust.2 oraz § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz..U Nr 146, poz.1222, Nr 160, poz.1343, z 2006 r Nr 38, poz.261 ) Rada Gminy uchwala co następuje -

§ 1.

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników obsługi i administracji szkół gminy Kobylanka w wysokości równej dolnej stawce w I kat. zaszeregowania zawartej w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowiącej załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

§ 2.

Uznaje się za uzgodnioną z dyrektorami szkół gminy Kobylanka wartość jednego punktu dla pracowników:

  1. obsługi – 1,50 zł
  2. administracji – 3,30 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIX / 197 /05 Rady Gminy w Kobylance z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w zł dla pracowników obsługi i administracji szkół gminy Kobylanka.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stosuje się ją do ustalenia wynagrodzenia pracowników należnych za okres od 1 stycznia 2007r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 10:24