herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

OBWIESZCZENIE o wezwaniu w dniu 22 października 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (opr. sierpień 2012) inwestycji pn. "Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu"


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

podaje się do
publicznej wiadomości

informację o wezwaniu w dniu 22 października 2012 r. spółki z o. o. GB Paliwa z siedzibą w Motańcu 5A, 73-108 Kobylanka do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko (opr. sierpień 2012) inwestycji pn. „Budowa biogazowni o mocy do 6 MW na działce nr 3/2 w Motańcu” - w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak WOOŚ-TŚ.4242.15.2012.AKO z dnia 10 października 2012 r.) - o następujące punkty:

  1. Wskazanie sposobu postępowania ze ściekami opadowymi. Na str. 109 raportu w 2 akapicie wskazano, że ścieki z dachów budynków będą kierowane do zbiornika, a poniżej, że ścieki z dachów budynków będą ulegać naturalnemu rozprowadzeniu poprzez powierzchniowe wchłanianie.

  2. Wskazanie sposobu odprowadzania ścieków opadowych. Na str. 109 raportu wskazano, że do zbiornika, a na str. 110, że do pobliskiego rowu melioracyjnego.

  3. Wskazanie odległości najbliższej zabudowy mieszkaniowej od planowanej biogazowni. Na str. 9 raportu wskazano odległość 600 m, a na str. 89 - 300 m.

  4. Należy wskazać dopuszczalny poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie. Na str. 97 raportu wskazano, że dla pory dziennej wynosi on 55 dB i dla pory nocnej 45 dB, a na str. 87 - dla pory dziennej 45 db i dla pory nocnej 40 dB.

  5. Należy przedstawić ponowną analizę powierzchni przeznaczonej pod biogazownię wskazaną na str. 7 raportu, tj. 5,2 ha w odniesieniu do szacunkowej powierzchni obiektów wskazanej na str. 11 raportu - ok. 3 ha.

  6. Wskazanie, czy planowana pojemność zbiorników na masę pofermentacyjną tj. 5000 m? każdy jest wystarczająca do przetrzymania masy do czasu kiedy może być zastosowana jako nawóz.

Na złożenie wyjaśnień Wójt Gminy Kobylanka wyznaczył termin 15 dni.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Kobylanka, dnia 25 października 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 26-10-2012 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 25-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2012 08:53