herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
KONTROLA - przeprowadzona w Urzędzie Gminy w terminie : od dnia 22 listopada do dnia 21 grudnia 2012 r. przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Stargardzie Szczecińskim. 2013-12-04 10:25
KONTROLA przeprowadzona w Urzędzie Gminy w dniu 17października 2012 r. przez inspektora wojewódzkiego Wydziału nadzoru i kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 2013-12-04 10:25
KONTROLA przeprowadzona w Urzędzie Gminy w terminie : od dnia 31 sierpnia 2012 r. do dnia 9 listopada 2012 r. przez głównego specjalistę Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. 2013-12-04 10:26
KONTROLA przeprowadzona w Urzędzie Gminy w terminie: od dnia 10 lipca 2012 r. do dnia 13 lipca 2012 r. przez Komisarza Skarbowego Urzędu Skarbowego 2013-12-04 10:26
KONTROLA - przeprowadzona w Urzędzie Gminy w terminie: od dnia 7 maja do dnia 25 czerwca 2012r. przez specjalistę kontroli państwowej Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie. 2013-12-04 10:24
KONTROLA - w dniu 18 kwietnia 2012r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Kobylanka przez Inspektora Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim. 2013-12-04 10:24
KONTROLA - przeprowadzona w Urzędzie Gminy w terminie: od dnia 28 marca do dnia 20 czerwca 2012r. przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 2013-12-04 10:24
KONTROLA - w terminie: od dnia 20 marca 2012r. do dnia 22 marca 2012r. przeprowadzono kontrolę w Urzędzie Gminy Kobylanka przez zespół kontrolujący Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego. 2013-12-04 10:23