Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr IX/44/07 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-01-18 08:42
UCHWAŁA Nr XII/62/07 w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję lat 2008 – 2011 na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim 2008-01-18 08:41
UCHWAŁA Nr XII/59/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:19
UCHWAŁA Nr XII/58/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:18
UCHWAŁA Nr X/50/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:16
UCHWAŁA Nr X/49/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:15
UCHWAŁA Nr VIII/40/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007 2008-01-18 08:13
UCHWAŁA Nr VII/39/07 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dzierżawy nieruchomości w miejscowości Kobylanka 2008-01-18 08:11
UCHWAŁA Nr VII/38/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartość jednego punktu w zł dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance 2008-01-18 08:09
UCHWAŁA Nr VII/37/07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2008-01-18 08:07
UCHWAŁA Nr VII/36/07 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2008-01-18 08:05
UCHWAŁA Nr VII/35/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:03
UCHWAŁA Nr VII/34/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 08:02
UCHWAŁA Nr VII/33/07 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kobylanka za rok 2006 2008-01-18 08:00
UCHWAŁA Nr VI/24/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007 2008-01-18 07:59
UCHWAŁA Nr VI/23/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 07:56
UCHWAŁA Nr VI/22/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-18 07:55
UCHWAŁA Nr XV/94/07 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowościach Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo 2008-01-09 15:10
UCHWAŁA Nr. XV/93/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla działki o nr geod. 39/9 2008-01-09 12:36
UCHWAŁA NR XV/92/07 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/54/07 2008-01-09 12:31
UCHWAŁA Nr. XV/91/07 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 2008-01-09 12:06
UCHWAŁA Nr XV/90/07 w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem 2007 r. 2008-01-09 12:02
UCHWAŁA Nr XV/89/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-09 12:00
UCHWAŁA Nr XV/88/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-09 11:56
UCHWAŁA Nr XV/87/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kobylanka na lata 2003 - 2010 2008-01-09 11:51
UCHWAŁA Nr XV/86/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2008 2008-01-09 11:49
UCHWAŁA Nr XIV/85/07 w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Kobylanka o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2008-01-09 11:47
UCHWAŁA Nr. XIV/84/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-09 11:46
UCHWAŁA Nr. XIV/83/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2008-01-09 11:45
UCHWAŁA Nr. XIV/82/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso 2008-01-09 11:38
UCHWAŁA Nr XIV/81/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska 2008-01-09 11:36
UCHWAŁA NR XIV/80/07 w sprawie opinii dotyczącej zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Kobylanka 2008-01-09 11:30
UCHWAŁA NR. XV/95/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2008 rok 2008-01-09 10:00
UCHWAŁA Nr XIV/79/07 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty targowej 2008-01-04 11:15
UCHWAŁA Nr XIV/78/07 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2008-01-04 11:13
UCHWAŁA Nr XIV/77/07 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 2008-01-04 11:12
UCHWAŁA Nr XIV/76/07 w sprawie opłaty od posiadania psów 2008-01-04 11:09
UCHWAŁA Nr XIV/75/07 w sprawie opłaty targowej 2008-01-04 11:07
UCHWAŁA Nr XIV/74/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2008-01-04 11:03
UCHWAŁA Nr XIV/73/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2008-01-04 10:21
UCHWAŁA Nr XIII/72/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-11-19 14:03
UCHWAŁA NR XIII/71/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu magistralnej sieci wodociągowej przez teren działki nr 877/1 w obrębie Niedźwiedź. 2007-11-27 20:06
UCHWAŁA Nr XIII/68/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-10-26 09:55
UCHWAŁA NR XIII/69/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kobylanka do zaciągnięcia zobowiązań 2007-10-26 09:51
UCHWAŁA NR XIII/70/07 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylanka 2007-10-26 09:14
UCHWAŁA Nr XII/67/07 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy 2007-10-06 17:02
UCHWAŁA Nr XII/66/07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-10-06 17:01
UCHWAŁA Nr XII/65/07 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących mienie gminy 2007-10-06 17:00
UCHWAŁA Nr XII/64/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej osiedlu w miejscowości Kobylanka 2007-10-06 16:59
UCHWAŁA Nr XII/63/07 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kobylanka 2007-10-06 16:58
UCHWAŁA Nr XII/61/07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy w Kobylance z dnia 6 czerwca 200 2007-10-06 16:57
UCHWAŁA Nr XII/60/07 w sprawie priorytetów budżetowych Gminy Kobylanka na 2008 rok 2007-10-06 16:57
UCHWAŁA NR XI/57/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydata na ławnika sądowego 2007-09-21 10:30
UCHWAŁA NR XI/56/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy drogą powiatową nr 1705Z, granicą obrębu M 2009-10-12 14:30
UCHWAŁA NR XI/55/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Szczecińską ,Jeziorną a drogą powi 2009-10-12 14:29
UCHWAŁA NR XI/54/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka dla obszaru położonego pomiędzy obwodnicą Kobylanki, ulicą Wyszyńskiego, u 2007-11-28 10:13
UCHWAŁA NR XI/53/07 w sprawie nieodpłatnego przyjęcia w skład mienia gminnego lokalu mieszkalnego zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa 2007-09-21 10:28
UCHWAŁA NR XI/52/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobylanka na 2007 rok 2007-09-21 10:27
UCHWAŁA Nr X/51/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. 2007-09-21 10:27
UCHWAŁA NR IX/48/07 w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy w Kobylance. 2007-09-21 10:26
UCHWAŁA NR IX/47/07 w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Gminy w Kobylance z dnia 01 grudnia 2006 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy w Kobyl 2007-09-21 10:26
UCHWAŁA NR IX/46/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2007-09-21 10:26
UCHWAŁA NR IX/45/07 w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Kobylanka do stowarzyszenia pn. "Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej" 2007-09-21 10:25
UCHWAŁA NR IX/43/07 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanow 2007-09-21 10:25
UCHWAŁA NR IX/ 42/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w zł dla pracowników obsługi i administracji szkół gminy Kobylanka 2007-09-21 10:24
UCHWAŁA NR IX/41/07 w sprawie współdziałania z Gminą - Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gmin 2007-09-21 10:24
UCHWAŁA NR VI/32/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Niedźwiedź gmina Kobylanka. 2007-09-21 10:23
UCHWAŁA Nr VI/31/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego 2007-09-21 10:23
UCHWAŁA Nr VI/30/07 w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka 2007-09-21 10:21
UCHWAŁA Nr VI/29/07 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2007 rok. 2007-09-21 10:20
UCHWAŁA Nr VI/28/07 w sprawie powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2007-09-21 10:20
UCHWAŁA Nr VI/27/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów 2007-09-21 10:20
UCHWAŁA Nr VI/26/07 w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Torfowisko Reptowo" 2007-09-21 10:19
UCHWAŁA Nr VI/25/07 w sprawie dzierżawy nieruchomości w miejscowości Kobylanka 2007-09-21 10:18
UCHWAŁA Nr V/21/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność komunalną 2007-09-21 10:18
Uchwała Nr V/20/07 w sprawie wyboru delegata Gminy Kobylanka do Zgromadzenia Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego „Pomerania” celem zakończenia likwidacji Związku. 2007-09-21 10:17
UCHWAŁA NR V/19/07 w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 2007-09-21 10:17
UCHWAŁA NR IV/18/07 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Stanisława Karpińskiego 2007-09-21 10:17
UCHWAŁA NR IV/17/07 w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso. 2007-09-21 10:16
UCHWAŁA NR IV/16/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2007 2007-09-21 10:16