herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Zarządzenie Nr 8/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka

 

Zarządzenie Nr 8/2012
 
Wójta Gminy Kobylanka
 
z dnia 20 stycznia 2012 roku
 
 
 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm) , oraz 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 159, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
 
 
§ 1. Wprowadza regulamin udzielania, kontroli i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań publicznych Gminy Kobylanka stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Gminy
 
 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Wójt Gminy
 
Andrzej Kaszubski
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 02-05-2012 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 20-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 02-05-2012 14:25