Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Kobylance
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XVIII/110/12 w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska


 

U C H W A Ł A Nr XVIII/110/12

Rady Gminy Kobylanka

z dnia 01 marca 2012 r.

 

w sprawie zmiany treści Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Gminy w Kobylance uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/119/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska § 21 otrzymuje brzmienie:

 

„§21. Wysokość refundacji przypadającej na jedno indywidualne gospodarstwo rolne, w zależności od jego wielkości, nie może przekroczyć kwoty:

- 400,00 zł dla gospodarstw do 2,5 ha,

- 900,00 zł dla gospodarstw powyżej 2,5 ha do 5 ha,

- 1 200,00 zł dla gospodarstw powyżej 5 ha do 10 ha,

- 2 200,00 zł dla gospodarstw powyżej 10 ha do 15 ha,

- 3 000,00 zł dla gospodarstw powyżej 15 ha do 20 ha,

- 3 700,00 zł dla gospodarstw powyżej 20 ha do 25 ha,

- 4 800,00 zł dla gospodarstw powyżej 25 ha.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Rybarczyk

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 09-03-2012 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Irena Rybarczyk 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Adam Hendzel 09-03-2012 08:25