herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012

Wójta Gminy Kobylanka

z dnia 9 stycznia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm., oraz §5 ust. 5 Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXIII/150/08 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kobylanka - zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w 2012r., w przypadku posiadania w mieszkaniowym zasobie gminy Kobylanka wolnego lokalu mieszkalnego:

1. Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego:

1) Pan Paweł Kalisty i Pani Agnieszka Książek-Kalisty

2. Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego:

1) Pani Krystyna Dubrowska

2) Pan Andrzej Wolan

3) Pani Dorota Konrad

4) Pani Karolina Podkowska

5) Pan Ireneusz Wójcik

6) Pan Janusz Kałucki

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobylance.

Wójt Gminy

Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 10-02-2012 08:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Kaszubski 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-02-2012 08:08