herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr III/13/06 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo

Uchwała Nr III/13/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337/ Rada Gminy w Kobylance uchwala co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę urzędową ulicy w miejscowości Zieleniewo zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1:

1. ulica Cicha - dla terenu obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 137, 139, 145, 147, 172, do których przylegają działki o numerach geodezyjnych: 136/3, 148/4, 148/5, 148/6, 148/7, 148/8, 148/9, 173, 174, 175, od 140 do 144, 146, od 149 do 153, 154/1, 154/2, od 155 do 158.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2007r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:57