herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała Nr I/3/06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance

Uchwała Nr I/3/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 01 grudnia 2006 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kobylance.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) – Rada Gminy w Kobylance uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
  1. Michalski Waldemar
  2. Siwiec Ireneusz
  3. Kleinowski Krzysztof
  4. Suchta Andrzej

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:53