herb BIP - Urząd Gminy w Kobylance

www.kobylanka.pl

Uchwała NR XLIII/281/06 w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego

Uchwała Nr XLIII/281/06
Rady Gminy w Kobylance
z dnia 8 czerwca 2006 r.

w sprawie wydania opinii o utworzeniu okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego

Na podstawie art. 135 ust.6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz.1760, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 , poz. 242) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie przedłożoną przez Starostę Stargardzkiego propozycję utworzenia w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego okręgu wyborczego obejmującego gminy : Stara Dąbrowa, gminę Stargard Szczec., Kobylankę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Kaszubski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adam Hendzel 21-09-2007 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 21-09-2007 09:50